บริการ รับจอง ตั๋ว e-ticket Voucher Hong Kong Disneyland, Ngong Ping 360, AE, Ocean Park, Shuttle Bus โรงแรม ฮ่องกง ราคาพิเศษ
http://hongkongfanclub.com
 
 
แบบฟอร์มการจอง One Day Package กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน

ทัวร์ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัด Tsz Shan Monastery
วันที่ต้องการไปใช้บริการ
  วันที่เดินทางไปฮ่องกง
โรงแรมที่พักในฮ่องกง
โปรดระบุชื่อผู้ที่จองห้องพักตาม passport
จำนวนผู้ที่จะไปใช้บริการ

One Day Macau : แพ็คเกจท่องเที่ยวมาเก๊าใน 1 วัน
วันที่ต้องการไปใช้บริการ
  วันที่เดินทางไปฮ่องกง
โรงแรมที่พักในฮ่องกง
โปรดระบุชื่อผู้ที่จองห้องพักตาม passport
จำนวนผู้ที่จะไปใช้บริการ


Lei Yue Mun : แพ็คเกจทานอาหารค่ำที่หมู่บ้านชาวประมง
วันที่ต้องการไปใช้บริการ
  วันที่เดินทางไปฮ่องกง
โรงแรมที่พักในฮ่องกง
โปรดระบุชื่อผู้ที่จองห้องพักตาม passport
จำนวนผู้ใหญ่ที่จะไปใช้บริการ
จำนวนเด็กที่จะไปใช้บริการ

รายละเอียดผู้ทำรายการจอง
Title Name :
First Name - Last Name : *
Contact Number : *
E-Mail : *
Confirm E-Mail : *
ชื่อผู้ที่จะไปรับตั๋วสะกดตาม Passport : *
Remarks :