บริการ รับจอง ตั๋ว e-ticket Voucher Hong Kong Disneyland, Ngong Ping 360, AE, Ocean Park, Shuttle Bus โรงแรม ฮ่องกง ราคาพิเศษ
http://hongkongfanclub.com

กรุณาเลือกรายการสินค้าที่ท่านสนใจ
 
แบบฟอร์มการจอง กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน
Voucher A4 :: บัตรกระเช้า Ngong Ping 360 บัตรหมดอายุ ราคา (บาท) จำนวน
กระเช้านองปิงแบบพื้นทึบ – ผู้ใหญ่ 30/09/2017 620
กระเช้านองปิงแบบพื้นทึบ – เด็ก (3-11 ปี) 30/09/2017 400
กระเช้านองปิงแบบพื้นใส – ผู้ใหญ่ 30/09/2017 880
กระเช้านองปิงแบบพื้นใส – เด็ก (3-11 ปี) 30/09/2017 680
Voucher A4 :: NP360 Cable Car & Meal บัตรหมดอายุ ราคา (บาท) จำนวน
กระเช้านองปิง (ขาไปพื้นใส + ขากลับพื้นทึบ) - ผู้ใหญ่ 30/09/2017 1,020
กระเช้านองปิง (ขาไปพื้นใส + ขากลับพื้นทึบ) - เด็ก (3-11ปี) 30/09/2017 770
Voucher A4 :: NP360 Afternoon Promotion บัตรหมดอายุ ราคา (บาท) จำนวน
กระเช้านองปิง - หลังเวลา 14:30 (ขาไปพื้นใส + ขากลับพื้นทึบ) - ผู้ใหญ่ 30/09/2017 620
กระเช้านองปิง - หลังเวลา 14:30 (ขาไปพื้นใส + ขากลับพื้นทึบ) - เด็ก (3-11ปี) 30/09/2017 500
Voucher A4 :: NP360 Lantau Culture and Heritage Insight Tour รอบใช้บริการ ราคา (บาท) จำนวน
Standard Cabin R/T Adult
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :
1,450
Standard Cabin R/T Child (3-11 ปี)
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :
1,150
Crystal Cabin R/T Adult
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :
1,690
Crystal Cabin R/T Child (3-11 ปี)
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :
1,450

1 Day Live Ticket/Voucher บัตรจริงส่งไปรษณีย์/มารับเอง ราคาประหยัด วันหมดอายุ ราคา (บาท) จำนวน
1 Day Pass (Live Ticket) - Adult 15/10/2017 2,390
1 Day Pass (Live Ticket) - Child (3-11 ปี) 15/10/2017 1,700
1 Day E-Ticket รับตั๋วทาง email และสามารถเข้าใช้บริการที่หน้าทางเข้า Disneyland ได้เลย
ราคา (บาท) จำนวน
1 Day Pass (Live Ticket) - Senior (65 ปีขึ้นไป) 500
2 Day Live Ticket/Voucher บัตรจริงส่งไปรษณีย์/มารับเอง ราคาประหยัด วันหมดอายุ ราคา (บาท) จำนวน
2 Day Ticket (Promotion) Adult 15/12/2017 2,490
2 Day E-Ticket รับตั๋วทาง email และสามารถเข้าใช้บริการที่หน้าทางเข้า Disneyland ได้เลย ราคา (บาท) จำนวน
2 Day Ticket - Adult 3,120
2 Day Ticket - Child (3 - 11 ปี) 2,250
2 Day Ticket - Senior (65 ปีขึ้นไป) 840


บัตร Ocean Park วันหมดอายุ ราคา (บาท) จำนวน
Adult 30/09/2017 1,650
Child (3 – 11 ปี) 30/09/2017 850

Studio City Macau รอบใช้บริการ ราคา (บาท) จำนวน
โชว์มายากล - House of Magic
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :
2,030
Golden Reel (ADULT)
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :
440
4D - Batman Dark Flight (ADULT)
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :
650

บัตรชมวิวที่ Sky 100 Observation Deck ราคา (บาท) จำนวน
Adult / Child 540

Peak Tram (R/T) + Sky Terrace ราคา (บาท) จำนวน
Adult / Child 350

Open Top Bus (Big Bus Tours) ราคา (บาท) จำนวน
Adult / Child 500

เรื่อสำเภา Dukling รอบ 16:30 น. ราคา (บาท) จำนวน
Adult 890
Child 690
เรื่อสำเภา Dukling รอบ 17:30 น. ราคา (บาท) จำนวน
Adult 890
Child 690
เรื่อสำเภา Dukling รอบ 18:30 น. ราคา (บาท) จำนวน
Adult 890
Child 690
เรื่อสำเภา Dukling รอบชม SOL 19:30 น. ราคา (บาท) จำนวน
Adult 1,290
Child 1,090
เรื่อสำเภา Dukling รอบ 20:30 น. ราคา (บาท) จำนวน
Adult 990
Child 850
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :
มีเด็กทารกจำนวน คน

ซิมฮ่องกง Prepaid SIM Card ราคา (บาท) จำนวน
ABC by CSL $98 : Prepaid SIM Card 4G/3G (3 in 1 SIM) เน้นเล่นเน็ต (โทรกลับไทยได้) 400

ซิมมาเก๊า Prepaid SIM Card ราคา (บาท) จำนวน
Macau 7 Days Data SIM 300

HKFC TAG (แท๊กติดประเป๋า Hong Kong Fan Club) ราคา (บาท) จำนวน
ชุด A 3 ชิ้น (สีแดง, ดำ, ขาว) 200
ชุด B 2 ชิ้น (สีแดง, ดำ) 150


** หมายเหตุ หากลูกค้าต้องการแจ้งเวลาขากลับ โปรดระบุในช่อง remark ด้านล่าง
** เวลาการให้บริการรับ - ส่งคือ 09:00 - 21:00 น. หากต้องการใช้บริการนอกเวลาจะมีค่าล่วงเวลาซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
Voucher :: Airport Shuttle Bus บริการรถรับ-ส่งระหว่างสนามบิน และโรงแรม ราคา (บาท) จำนวน
ไป-กลับ (ฝั่งเกาลูน / ฮ่องกง) + Half Day City Tour (เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป) 1,300
กรุณาระบุรายละเอียดการเดินทาง
เดินทางไปวันที่ : เที่ยวบินที่ (Flight Number) : ถึงฮ่องกงเวลา : :
เดินทางกลับวันที่ : เที่ยวบินที่ (Flight Number) : เวลาเครื่องออกจากฮ่องกง : :
ชื่อโรงแรมที่พัก :
โปรดระบุวันที่จะไปใช้บริการ Half Day City Tour : ไม่สามารถใช้ City Tour ในวันแรกที่ไปถึงได้
โปรดระบุที่พักสำหรับบริการ Half Day City Tour :

** เดินทางนอกเวลาอาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
บริการ Private Transfer (เที่ยวเดียว) ราคาเที่ยวละ (บาท) จำนวน (คัน)
4 ที่นั่ง 3,500
15 ที่นั่ง 5,400
30 ที่นั่ง 7,100
40 ที่นั่ง 8,100
One Way

โปรดระบุจำนวน
โปรดระบุจำนวน
โปรดระบุจำนวน

ชื่อที่พัก :
วันที่ใช้บริการ : Flight Number : เวลา : :

บริการ Private Transfer (ไป-กลับ) + Join Half Day City Tour ราคาเที่ยวละ (บาท) จำนวน (คัน)
4 ที่นั่ง 7000
15 ที่นั่ง 10,800
30 ที่นั่ง 14,200
40 ที่นั่ง 16,200
โปรดระบุจำนวน
โปรดระบุจำนวน
โปรดระบุจำนวน
ข้อมูลขาไป
ชื่อที่พัก :
วันที่ใช้บริการ : Flight Number :
ถึงฮ่องกงเวลา : :
ข้อมูลขากลับ
ชื่อที่พัก :
วันที่ใช้บริการ : Flight Number :
เวลาเครื่องออกจากฮ่องกง : : เวลานัดรับขากลับ : : (รับช้าสุดก่อนเครื่องออก 3 ชั่วโมง)

โปรดระบุวันที่จะไปใช้บริการ Join Half Day City Tour : ไม่สามารถใช้ City Tour ในวันแรกที่ไปถึงได้
โปรดระบุที่พักสำหรับบริการ Join Half Day City Tour :

E-ticket :: Airport Express (AE) - Round Trip ราคา (บาท) จำนวน
สถานี Tsing Yi 460
สถานี Kowloon 650
สถานี Hongkong 690
Voucher :: Airport Express (AE) - Round Trip ราคา (บาท) จำนวน
AE Kowloon 550
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :

E-Ticket :: Super Save Combo : Airport Express (AE) + 2 Days MTR Tourist Day Pass ราคา (บาท) จำนวน
AE Kowloon Station (ไป-กลับ) + 2 MTR Tourist Day Pass 1,150
AE Hongkong Station (ไป-กลับ) + 2 MTR Tourist Day Pass 1,200
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :


E-Ticket :: Super Save Combo : Airport Express (AE) + 3 Days MTR Tourist Day Pass ราคา (บาท) จำนวน
AE Kowloon Station (ไป-กลับ) + 3 MTR Tourist Day Pass 1,420
AE Hongkong Station (ไป-กลับ) + 3 MTR Tourist Day Pass 1,490
โปรดระบุวันที่ไปใช้บริการ :

รายละเอียดผู้ทำรายการจอง (กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียดและครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่ง)
Title Name :
First Name - Last Name : *
Contact Number : *
E-mail : *
Confirm E-mail : *
โปรดระบุวันที่เดินทางไปฮ่องกง : *
ชื่อผู้ที่จะไปรับตั๋วสะกดตาม Passport : *
Remarks :